ATAMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ

ATAMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 85. yıldönümünde saygıyla anıyoruz…

10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan bedenen ayrılsa da,

yaşadığımız topraklarda ve dünyada ilkeleri,

fikirleri, eserleri ile yaşayan ve daima yaşayacak olan

Ata’mızı büyük bir özlem ve saygıyla anıyoruz.

İKLEV YÖNETİM KURULU

 

10 Kasım 1938 günlü gazeteler :

 

09.11.2023