İKLEV 2023 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURULU DUYURUSU

İKLEV 2023 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURULU DUYURUSU

Vakfımız İklev'in 2023 yılı Olagam Mali Genel Kurulu 21-28 Mart tarihlerinde yapılacak

İLANEN   DUYURU

İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı'nın 28. OLAĞAN MALİ GENEL KURULU, Karşıyaka Belediyesi 7.kat Meclis Salonun’da aşağıdaki gündem ile 21 Mart 2023 Perşembe günü saat 14:00 'da toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması halinde 28 Mart 2023 perşembe günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın  yapılacaktır.

 

                                                                                                                   İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı (İKLEV )

                                                                                                                                               Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM :

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  3. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi, seçilecek divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
  4. Gündemin okunması, gündemle ilgili önerilerin alınması, gündemin kabulü,
  5. Geçen dönem Yönetim ve Denetleme Kurulları Faaliyet ve Mali Raporlarının okunması, görüşülmesi ve oylanıp aklanması,
  6. 2024 Yılı tahmini bütçesinin okunup, karara bağlanması,
  7. Vakfın mal varlığının değerlendirilmesi, bankalara vadeli ve vadesiz para yatırılması, çekilmesi, Türk lirası ve yabancı para banka hesaplarının açılması, kapatılması, hisse senedi, devlet tahvili ve hazine bonosu alımı, repo, ivazsız bağışların kabulü, dilediği yer ve şartlarda  TAŞINIR veya TAŞINMAZ malların SATIN ALINMASI, gerektiğinde personel alınması için vakıf yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  8. Dilek ve temenniler.

 

06.03.2024