İKLEV 27. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

İKLEV 27. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

21-28 Mart tarihlerinde saat:14:00 da Karşıyaka Belediyesi 7.kat Meclis salonunda yapılacak olan 27. Seçimli Genel Kurulumuz ile ilgili duyuru ve gündem ekte sunulmuştur. Katılımınız için bilgilerinize arz olunur. İKLEV YÖNETİM KURULU

Sayın Üyelerimiz,

İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı'mızın 27. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU, Karşıyaka Belediyesi 7.kat Meclis Salonun da  aşağıdaki gündem ile 21 Mart 2023 Salı günü saat 14:00 'de, toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması halinde 28 Mart.2023 Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 

                                                                                                                           İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı (İKLEV )

                                                                                                                                                 Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM :

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  3. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi, seçilecek divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
  4. Gündemin okunması, gündemle ilgili önerilerin alınması, gündemin kabulü,
  5. Geçen dönem Yönetim ve Denetleme Kurulları Faaliyet ve Mali Raporlarının okunması, görüşülmesi ve aklanması,
  6. Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi.
  7. 2023 Yılı tahmini bütçesinin karara bağlanması,
  8. Vakfın mal varlığının değerlendirilmesi, bankalara vadeli ve vadesiz para yatırılması, çekilmesi, Türk Lirası veya Yabancı para olarak  banka hesaplarının açılması, kapatılması, hisse senedi, devlet tahvili ve hazine bonosu alımı, repo, ivazsız bağışların kabulü, taşınır veya dilediği yer ve şartlarda taşınmaz malların satın alınması, gerektiğinde personel alınması için vakıf yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  9. Dilek ve temenniler. Kapanış.

 

03.03.2023