İKLEV OLAĞAN MALİ GENEL KURULU DUYURUSUDUR

İKLEV OLAĞAN MALİ GENEL KURULU DUYURUSUDUR

İZMİR KARŞIYAKA LİSESİ EĞİTİM VAKFI’NDAN 26. OLAĞAN MALİ GENEL KURULU İLAN DUYURUSUDUR

 

İZMİR KARŞIYAKA LİSESİ EĞİTİM VAKFI’NDAN

26. OLAĞAN MALİ GENEL KURULU İLAN DUYURUSUDUR

 

    İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfımızın  26. OLAĞAN MALİ GENEL KURULU, Karşıyaka Belediyesi  7. Kat Meclis  Toplantı Salon’unda aşağıdaki gündem ile 24 Mart 2022 Perşembe günü saat 15.00 de toplanacaktır.

   Çoğunluk sağlanamaması halinde 31 Mart  2022 Perşembe  günü  aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın  yapılacaktır.

   Vakıf Senedimiz hükümleri uyarınca üyelerimize tebligat yerine kaim olmak üzere duyurulur.

 

İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı ( İKLEV )  

Yönetim ve Denetim Kurulları adına

Prof. Dr. H. Semih Güneş

 

 

GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi, divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,
  3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  4. Gündemin okunması, gündemle ilgili  önerilerin alınması, gündemin kabulü,
  5. Yönetim ve Denetleme kurulları faaliyet ve mali raporlarının okunması, görüşülmesi ve aklanması,
  6. 2022 yılı tahmini bütçesinin karara bağlanması,
  7. Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi,  bankalara vadeli ve vadesiz para yatırılması, banka hesaplarının açılması, kapatılması, taşınır ve taşınmaz malların alınması, döviz, altın,  hisse senedi, devlet tahvili ve hazine bonosu gibi yatırım araçlarının alımı, repo yapılması, ivazlı, ivazsız bağışların kabulü, gerektiğinde personel alınması, vakıf adına yurtiçi ve yurt dışı projelere katılıp, vakıf amacına uygun değerlendirilip, proje sonuçlarının uygulanması için Vakıf Yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  8. Dilek ve temenniler.                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

09.03.2022