VAKFIMIZ SEÇİMLİ GENEL KURULU DUYURUSU

VAKFIMIZ SEÇİMLİ GENEL KURULU DUYURUSU

25. Olağan Seçimli Genel Kurulumuz 20/27 Mart Cumartesi günü, saat: 11.00 de, Karşıyaka Lisesi Ek Bina alt katında yapılacaktır.

Sayın Üyemiz,

       İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı'mızın 25. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU, Karşıyaka Lisesi Ek bina alt katında aşağıdaki gündem ile 20.Mart.2021 cumartesi günü saat 11.00'de, pandemi koşullarında toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması halinde 27.Mart.2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

                                                                                         İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı (İKLEV )

                                                                                                             Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM :

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  3. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi, seçilecek divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
  4. Gündemin okunması, gündemle ilgili önerilerin alınması, gündemin kabulü,
  5. Geçen dönem Yönetim ve Denetleme Kurulları Faaliyet ve Mali Raporlarının okunması, görüşülmesi ve aklanması,
  6. Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi.
  7. 2022 Yılı tahmini bütçesinin karara bağlanması,
  8. Vakfın mal varlığının değerlendirilmesi, bankalara vadeli ve vadesiz para yatırılması, çekilmesi, Türk Lirası veya Yabancı para olarak  banka hesaplarının açılması, kapatılması, hisse senedi, devlet tahvili ve hazine bonosu alımı, repo, ivazsız bağışların kabulü, taşınır veya dilediği yer ve şartlarda taşınmaz malların satın alınması, gerektiğinde personel alınması için vakıf yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  9. Dilek ve temenniler. Kapanış.
05.03.2021